1. Piotr

    A parafrazując Pani słowa, dla mnie wystarczyła jedna wizyta na Blogu, by poczuć ogromną ciekawość kolejnych recenzji przy okazji następnych premier łódzkiego Pinokia. Jaka szkoda, że aktorzy teatrów dla najmłodszych (z pozoru oczywiście) nie są przedstawiani w mediach w kategorii Gwiazdy Sceny. A przecież, dzięki ogromnemu talentowi i umiejętnościom, w pełni zasługują na miano Gwiazd.

    • Kamila Łapicka

      Pełna zgoda! Jakby w odpowiedzi na Pana życzenie nowy wpis traktuje po raz kolejny o Pinokiu, tym razem muzycznie!

Comments are closed.